Adutiškio  slaugos ir reabilitacijos centro veikla

    Adutiškio slaugos ir reabilitacijos centras yra globos įstaiga. Kuriai 2017 m. bus suteikta licencija socialinės globos paslaugoms teikti. Tai patvirtina, kad įstaiga gali tinkamai teikti paslaugas, turi tam kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą.

 

• Ilgalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė neterminuota)

• Trumpalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė – iki 5 mėnesių per metus)

 

   Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogas).

   

   Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogas).