1. Aplinka, buitis, higiena, paslaugos
  2. Socialinio darbo paslaugos
  3. Sveikatos priežiūra ir slauga
  4. Užimtumas ir laisvalaikio organizavimas 
  5. Religinės paslaugos
  6. Psichologinė pagalba