Nauja paslauga.

Galimybė sudaryti "Rentos" - išlaikymo iki gyvos galvos sutartį.

Skirta asmenims negalintiems apmokėti savarankiškai paslaugų, neturintiems galimybės gauti valstybės apmokamos vietos, tačiau turintiems nekilnojamą turtą didžiuosiuose miestuose, galima rentos sutartis su pilnu išlaikymu įkeičiant turtą. Detalesnė informacija teikiama telefonu ar asmeninio susitikimo metu. Tel. 860100060.    


Sutartys ir visi reikalingi dokumentai


Download
Licencija. Adutiškio senelių namai
Licencija.pdf
Adobe Acrobat Document 628.1 KB

Download
Kainos nuo 2022-01-01. Adutiškio senelių namai.
Kainos nuo 2022-01-01. Adutiškio senelių namai.
Adutiškio senelių namai. Įsakymas dėl ka
Adobe Acrobat Document 41.9 KB

Download
Kainos nuo 2022-07-01. Adutiškio senelių namai.
Kainos nuo 2022-07-01. Adutiškio senelių namai.
Adutiškio senelių namai. Įsakymas dėl ka
Adobe Acrobat Document 47.4 KB

Download
Higienos pasas. Centrinė a. 12, Adutiškis
Adutiškio senelių namai. Centrinė a. 12.
Adobe Acrobat Document 554.6 KB

Download
Įstatai. Všį Adutiškio senelių namai
Vši Adutiskio seneliu namai Istatai.pdf
Adobe Acrobat Document 157.0 KB

Download
Licencija. Globai klientų namuose.
Adutiškio globa klientų namuose. Visa Lietuva.
ASN Namai. Licencija..jpg
JPG Image 6.7 MB

Download
Lietuvos Respublika. Įstatymas. Įsakymas Socialinės globos normų aprašas.
Lietuvos Respublika. Įstatymas. Įsakymas Socialinės globos normų aprašas.
AR_2019-11-06 (3).docx
Microsoft Word Document 133.7 KB

Privataus kliento sutartis

 

 

SUTARTIS

 

______ m. _______________  Nr. C12 -  ________

Adutiškis

 

Mes, VšĮ "Adutiškio senelių namai", atstovaujama direktoriaus Žydrūno Eimučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau (Įstaiga) ir

 

Vardas Pavardė                         _________________________________________________________,

asmens kodas                           _________________________________________________________,

dokumento numeris                _________________________________________________________,

registracijos adresas                _________________________________________________________,

atstovaujantis asmuo               _________________________________________________________,

atstovo gyvenamoji vieta         _________________________________________________________,

atstovo 2 telefono numeriai:   _________________________________________________________,

toliau (Klientas)

 

sudarėme šią sutartį dėl globos paslaugų teikimo ir apmokėjimo šiomis sąlygomis:

 

1. Globos įstaiga, veikianti kaip socialinės globos ir savarankiško gyvenimo namai įsipareigoja teikti klientui socialinės globos  paslaugas, pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo, ir LR Sveikatos apsaugos ministerijų nustatytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio paslaugoms. Licencijos numeris L000000770. Jeigu klientas pageidaus kitokių sąlygų, jos turės būti aptartos ir numatytos kaip papildomos šios sutarties sąlygos ir už jas bus apmokama atskirai, pagal įstaigos nustatytus, tokių papildomų paslaugų įkainius.

2. Įstaigos pareigos. Klientui suteikti gyvenamąją vietą kambaryje su atskiru wc, aprūpinti visais reikiamais baldais, inventoriumi; Organizuoti: patalpų valymą, patalynės keitimą, šildymą, vėdinimą; asmeninių rūbų plovimą, higienos prekių aprūpinimą, pilnavertį ir savalaikį maitinimą, laisvalaikį ir užimtumą, asmens sveikatos stebėjimą ir slaugymą, pagalbą atliekant asmeninius poreikius - kirpimas, pedikiūras, manikiūras, prausimasis. Papildomos paslaugos ir jų kainos numatomos sudarant sutarties priedą. 

3. Kliento pareigos. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių, gerbti ir gražiai elgtis su personalu ir kitais klientais, negadinti įstaigos inventoriaus, nesielgti piktybiškai su tikslu apsunkinti personalo darbą. Atstovaujančio asmens pareigos: domėtis kliento būkle, padėti įstaigai spręsti atsiradusias problemas globojant klientą. Vykdyti finansinius įsipareigojimus.

4. Apsigyvenimo pradžia (data)              ______________________________;

5. Klientas įsipareigoja už globos įstaigoje pirktas paslaugas mokėti avansu už 1 mėnesį. Mokėjimo diena yra apsigyvenimo pradžios diena.  

6. Mėnesio kaina: (nereikalingus išbraukti)

6.1.1. Ilgalaikė globa. Paros kaina - 30 eurų, (mėnuo 900 eurų); (Galioja tik savarankiškiems, be rimtesnių ligų klientams, už paslaugas apmokant savarankiškai, be valstybės paramos, t.y. be trišalės sutarties su savivaldybių socialinės paramos skyriais. Trumpiausias terminas 120 dienų, paslauga naudojantis trumpiau, paslaugos kaina 32 eurai para);

6.1.2. Ilgalaikė globa. Paros kaina - 32 eurai (mėnuo 970 eurų); (Galioja iš dalies savarankiškiems klientams su ligomis, trumpiausiais terminas 61 diena);

6.1.3. Ilgalaikė globa. Paros kaina – 35 eurai (mėnuo 1060 eurų); (Galioja klientams su sunkia negalia, trumpiausias terminas 61 diena);

6.1.4. Trumpalaikė globa - 35 eurų per parą (mėnuo 1060 eurų); (Galioja užsakant paslaugą iki 60 dienų, tik savarankiškiems be rimtesnių ligų klientams); Į kainą neįtraukta: asmeniniai vizitai pas gydytojus, gabenimas įstaigos transportu pagal asmeninius pageidavimus, siuntinių pervežimas.

6.1.5. Globa sunkios būklės klientams arba su specialiais poreikiais. Paros kaina - 35 eurai, (mėnuo 1060 eurų);

(sunkios būklės klientams, trumpiausiais terminas 61 diena arba klientams sudarant trišalę sutartį su savivaldybių socialinės paramos skyriais). Į šią kainą neįtraukta: gabenimas įstaigos transportu pagal asmeninius pageidavimus, siuntinių pervežimas.

6.1.6. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslauga asmenims su negalia, pagal “Tarptautiniai ligų kodai (sutrumpinimas TLK)” TLK-10-AM kodus F00-F99 – kalendorinis mėnuo 1300,00 eurų.

6.1.7. Trumpalaikė globa sunkios būklės klientams - 39 eurai para (mėnuo 1170 eurų); (Galioja gaunant paslaugą iki 60 dienų, sunkios būklės klientams);

6.1.8. Ypatingai sudėtinga kliento sveikatos ar psichikos būklė – 49 eurai para;

6.1.9. Paliatyvioji globa. Paros kaina 69 eurai;

6.1.10. Artimųjų paieška. Kaina priklauso nuo sudėtingumo 100-2000 eurų;

6.1.11. Asmens transportavimas lengvuoju automobiliu 0,60 eurų 1 kilometras (kelias skaičiuojama į abi puses);

6.1.12. Pilnas laidojimo paslaugų aptarnavimas. Pagal išankstinį susitarimą arba 1000 - 5000 eurų.

6.1.13. Pagerintas kambarys VIP (pagal susitarimą priedas prie standartinės kainos 100-300 eurų).

6.2.1. Sudarant sutartį kaina ir globos paslauga nustatoma pagal susitarimą ir kliento atstovaujančio asmens apibūdinimus, tačiau įstaiga nustačius kliento sveikatos būklės neatitikimą susitarimui ir globos poreikio pasikeitimams SMS žinute informuoja atstovą dėl kitos kainos taikymo. Jei atstovaujantis asmuo su kainos pakeitimu nesutinka, sutartis nutrūksta per 7 dienas, nuo kliento atstovo informavimo dienos.

6.2.2. Klientui nutraukus sutartį einamojo mėnesio metu, už einamąjį mėnesį pinigai negrąžinami.

6.2.3. Klientui išvykus anksčiau sutartyje numatyto termino paslaugų kaina perskaičiuojama pagal trumpalaikės globos nustatytas kainas.

6.2.4. Laikinai išvykus iš globos namų (ligoninė, artimųjų lankymas, šventės), už pirmas 7 paras mokama 100% numatytos kainos, nuo 8 išvykimo paros 50% numatytos kainos. Išvykimo laikas negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų. Išvykus ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, sutartis nutrūksta, jei šalys nesusitaria kitaip.

6.2.5. Mirties atveju, kviečiama policija, medikai, klientas išvežamas į morgą. Dienos metu artimieji informuojami nedelsiant arba ryte atvejui atsitikus nakties metu. 

7. Atsižvelgiant į Kliento sveikatos būklę, slaugos, higienos ir kitus asmeninius poreikius Įstaiga turi teisę keisti parduodamų paslaugų kainą kliento atžvilgiu, o klientas neturi teisės atsisakyti peržiūrėti kainos. Klientui nesutikus su siūloma nauja paslaugų kaina, laikoma, kad šalys nesusitarė ir sutarties terminas pasibaigia. Sutarties pasikeitimai ar nutraukimas įsigalioja per 14 dienų.

8. Grubūs kliento vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai: psichologinis ar fizinis smurtavimas, nepranešus personalui dingimas (pabėgimas) iš įstaigos, šlapinimasis ar tuštinimasis ne tam skirtose vietose, ekskrementų tepliojimas, inventoriaus laužymas.

9. Klientas įsipareigoja sumokėti už paslaugas už kiekvieną kalendorinį mėnesį arba už laikotarpį pagal sutartį iš anksto. Nepadarius mokėjimo pagal šio punkto sąlygas iki mėnesio, kurį gautos globos paslaugos, tačiau už jas neapmokėta, Įstaiga turi teisę traktuoti, jog Klientas nutraukė sutartį ir atsisakė toliau pirkti Įstaigos parduodamas paslaugas.

10. Kiekvienas Klientas, nepriklausomai kokiam laikui apsistoja, privalės sumokėti depozitą, kuris nepriklauso nuo einamojo mėnesio mokėjimo. Depozitą įstaiga grąžina per 14 dienų nuo išvykimo. Depozitas gali būti panaudotas nenumatytoms išlaidoms padengti (mirties atvejai, padaryta piktybinė žala įstaigai, iškeldinimo išlaidos, skolos už paslaugas padengimas). Depozitas yra 300 eurų.

11. Klientas ir Kliento atstovas įsipareigoja laiku apmokėti už įstaigos suteiktas paslaugas, laiku išsikeldinti pasibaigus sutarčiai. Kliento atstovas įsipareigoja nedelsiant reaguoti į Įstaigos pranešimus apie Kliento sveikatos būklę, apie papildomus ir nenumatytus poreikius ar nutikus mirties atvejui. Kliento atstovui uždelsus, Įstaiga imsis iniciatyvos minėtus klausimus išspręsti, o Kliento atstovas įsipareigoja apmokėti visas patirtas išlaidas.

Kliento atstovo reagavimo, tai yra po pranešimo telefonu, priimamas Kliento atstovo  sprendimas,  priėmimo laikas: staigūs sveikatos sutrikimai ar mirties atveju – iki valandos; papildomi, nenumatyti poreikiai – per 3 paras.

12. Mokestinės netesybos. Už kiekvieną vėluojamą apmokėti dieną skaičiuojami 1% dienos delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami už neapmokėtą sumą iki pilno galutinio atsiskaitymo.

13. Pasibaigus ar nutrūkus sutarčiai, Klientas turi išvykti iki paskutinės sutarties galiojimo dienos. Neišsikeldinus laiku, Įstaiga turi teisę savo iniciatyva perkelti Klientą pagal Kliento ar Kliento atstovo nurodytą gyvenamąją vietą, tokioms vietoms neesant ar dingus, dingus Kliento atstovui, Kliento turtui ir kitomis panašiomis aplinkybėmis, Įstaiga turi teisę kreiptis į teisėsaugą, dėl Kliento atstovo veiksmų, o Klientą perduoti Valstybės institucijų žinion. Papildomas kliento buvimas įstaigoje skaičiuojamas trumpalaikės globos tarifais.

14. Pagal atskirą Kliento pageidavimą, Kliento vardu gali būti deponuota konkreti pinigų suma Įstaigos sąskaitoje banke Kliento vardu iš kurios bus apmokamos mėnesinės įmokos. Ataskaita už sąskaitos likutį ir pilnas išrašas pateikiamas per 3 dienas nuo pareikalavimo.

15. Klientas turi teisę apmokėti perkamas paslaugas ir kitomis formomis, kurios yra priimtinos Įstaigai ir kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai arba pateikti tokio apmokėjimo garantijas įkeičiant įstaigos naudai nekilnojamąjį turtą.

16. Įstaigai pakeitus teikiamų paslaugų įkainius, šalys įsipareigoja viena kitai irgi peržiūrėti ir naujai nustatyti šia sutartimi perkamų paslaugų kainas, kurios bus nustatytos atskiru raštišku šios sutarties priedu ir bus privaloma vykdyti abiem sutarties šalims. Įstaiga bazines kainas gali keisti ne dažniau kaip du kartus metuose.

17. Klientas, pasirašydamas šią sutartį, Įstaigai pateikia oficialų dokumentą apie savo paskutinę gyvenamą vietą Lietuvoje, kokiu teisiniu pagrindu Klientas gyveno nurodytu adresu.

18. Šalys susitaria, kad nepriklausomai nuo to, kokį laiko tarpą Klientas gyvens Įstaigai priklausančiose ar nuomojamose pastatuose ar patalpose, Klientas neįgyja jokių teisių į šiuos pastatus ar patalpas.

19. Šiuo sutarties punktu Klientas informuojamas, kad Įstaigos bendro naudojimo patalpos yra filmuojamos, kad vyksiantys įstaigoje užsiėmimai, renginiai bus filmuojami, daromos fotosesijos, siunčiamos Kliento artimiesiems ir publikuojamos įmonės informacijos sklaidos priemonėmis. Jei Klientas pageidauja, kad jo veidas nepatektų į viešąją erdvę, turi parašyti atskirą prašymą. 

20. Ginčai, kilę tarp šalių, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus, Švenčionių rajono apylinkės teisme.

 

21.              Rekvizitai:

Įstaiga:                                                                       

VšĮ "Adutiškio senelių namai"

įmonės kodas : 304529947

Bankas: Swedbank

Banko sąskaita: LT907300010152559260

Telefonas: 860100060

Budintis slaugytojas įstaigoje, telefonas:  867995050

El. paštas: padesiuseneliams@gmail.com