Gerbiami lankytojai, klientų artimieji. Siekdami užtikrinti mūsų gyventojų saugumą nuo užkrečiamų ligų, prašome Jūsų, prieš atvykstant užpildyti "Lankytojo anketą". 

Visi lankytojai, įskaitant mažamečiai vaikai, anketoje pildomi atskirai.

Dėkojame už supratingumą. 


Lankytojo anketa:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Apie COVID-19 prevenciją įstaigoje

VŠĮ „ADUTIŠKIO SENELIŲ NAMAI“ DIREKTORIUS ŽYDRŪNAS EIMUTIS

EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO, COVID-19 (KORONAVIRUSO) PROFILAKTIKOS, KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ VALDYMO IR TAIKYMO PLANAS

EIL. Nr.

Priemonė

Veiksmai

Pastabos, atsakingi asmenys

1.

Karantinas

Globos namuose dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės yra paskelbtas karantinas, kurio metu draudžiamas globos namų gyventojų lankymas ir išvykimas, renginių globos namuose organizavimas, siuntinių (daiktų, maisto produktų) perdavimas. Taikomos koronaviruso profilaktikos priemonės. Globos namų socialinė darbuotoja telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis privalo informuoti vieną iš šeimos narių ar kt. artimą asmenį (kuriam Globos namai įsipareigojo teikti informaciją, jo apgyvendinimo metu), apie laikiną gyventojų lankymo tvarkos pasikeitimą, karantino pratęsimą. Šią informaciją paskelbti ir Globos namų internetiniame puslapyje, taip pat informaciją pakabinti prie įstaigos įėjimo.

Apie karantiną viešinama įstaigos internetinėje svetainėje www.seneliunamai.lt,

 ant Globos namų paradinių durų,

 Fb puslapyje “Adutiškis”.

 

Direktorius – tel.: 860100060

 

Administratorė,

Budinti slaugytoja  867995050

 

2.

Nuotolinis darbas

Darbas nuotoliniu būdu Globos namuose yra organizuojamas remiantis „Nuotolinio darbo tvarkos aprašu“, darbuotojo rašytiniu prašymu – sutikimu ir Globos namų direktoriaus įsakymu. Nuotolinio darbo užduotys yra aiškios, apibrėžtos pareiginėse instrukcijose, esant poreikiui analizuojamos su vadovu.

Su darbuotojais bendraujama telefonu, sms žinutėmis, mesendžeriu

 

įstaigos vadovas

3.

Apsaugos priemonės

Globos namų darbuotojai ir gyventojai yra aprūpinti visomis reikalingomis apsaugos priemonėmis: medicininės kaukės, daugkartinio naudojimo veido kaukės, respiratoriai. Pagal poreikį esam apsirūpinę apsauginiais chalatais, specialiais apsauginiais kostiumais, akiniais, antbačiais, pirštinėmis, dezinfekciniais skysčiais rankoms. Darbuotojai apsaugos priemones (veido kaukes, pirštines, chalatus) dėvi nuolat, visą darbo laiką. Darbuotojai atvykę į darbą, nusirengia patalpoje esančioje šalia įėjimo, ir tik persirengę bei persiavę įeina į Globos namų patalpas.

 

Gyventojai aprūpinti medicininėmis kaukėmis, dezinfekantais, jiems nuolat vedami Socialinis darbuotojas prevenciniai pokalbiai apie rankų ir veido higieną, paviršių lietimą, atstumo vienas nuo kito laikymąsi ir pan. Įstaigoje viešinami vaizdinė medžiaga apie apsisaugojimą nuo COVID-19. Nuolat vėdinamos patalpos, užtikrinamas prevencinių rekomendacijų laikymasis;

Kiekvieną dieną kontroliuojamas apsaugos priemonių kiekis.

 

Vyr.slaugytoja,

Administratorė.

4.

Dezinfekcinės priemonės

Globos namai apsirūpinę dezinfekcinėmis priemonėmis - dezinfekcinis skystis paviršiams, purkštuvai ir dozatoriai dezinfekcinėms priemonėms, dezinfekciniai kilimėliai (prie durų).

Dezinfekcijos priemonių naudojimas karantino periodu sustiprintas ir priemonės naudojamos nuolat.

 

Vyr.slaugytoja,

Administratorė

5.

Ekstremalios situacijos valdymo darbo grupė

Globos namuose sukurta ekstremalios situacijos valdymo darbo grupė, kurioje paskirti atsakingi asmenys už koronaviruso profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų taikymą. Sudarytas ekstremalių situacijų valdymo planas.

Ekstremalios situacijos valdymo darbo grupė užtikrina įgyvendinamas priemones, nustatytas ekstremalių situacijų valdymo plane.

 

Direktorius, Vyr. slaugytoja, ūkio tarnybos vadovas, slaugytoja, socialinė darbuotoja, administratorė.

6.

Pagalba tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirbančiam personalui - individualios priežiūros darbuotojams

Vykdomas nuolatinis bendravimas su individualios priežiūros darbuotojais, kurie dirba tiesiogiai su Globos namų gyventojais vykdant prevencines veiklas, primenant visų sveikatos ministerijos nurodymų laikymąsi (ypač dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas; dėvėti pirštines, rankomis neliesti veido; riboti socialinius kontaktus; gyvai bendraujant su žmonėmis laikytis 2 metrų atstumo; atsisakyti rankų paspaudimų, apsikabinimų, prisilietimų; reguliariai vėdinti Globos namų patalpas ir kt.).

Darbuotojų mokymai, motyvavimas ir pan.

 

Vyr. Slaugytojaa,

Socialinė darbuotoja.

7.

Psichologo konsultacija

Teikiama psichologo pagalba visiems, pageidaujantiems Globos namų gyventojams ar darbuotojams, konsultuotis su psichologu galima asmeniškai ar grupėje - nuotoliniu būdu.

Teikia „Švenčionių ligoninės poliklinika“

8.

Darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas

Siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui Globos namuose, darbuotojams kasdien atvykus į darbą matuojama kūno temperatūra.

Įstaigos vidaus dokumentas

 

Slaugytojos

9.

Sveikatos deklaracijos pildymas

Siekiant sumažinti pavojų užsikrėsti COVID-19 ir apsaugant į rizikos grupę patenkančius Globos namų gyventojus, kiekvienas darbuotojas pildo sveikatos deklaraciją, kurioje pažymi ar nėra turėjęs sąlyčio su asmeniu, sergančiu ar tiriamu dėl įtarimo sergant COVID-19 liga, ar neturi klinikinių požymių būdingų COVID-19 koronaviruso sukeliamai infekcijai, ar šeimoje yra narių, kurie darbuojasi užsienio šalyse, ar laikosi visų sveikatos ministerijos nurodymų siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų ir apsaugoti globos namų gyventojus.

Sveikatos deklaracijos forma patvirtinta direktoriaus įsakymu. Deklaraciją, kiekvienas darbuotojas pasirašo vieną kartą, jei pasikeičia aplinkybės apie tai darbuotojas informuoja įstaigos direktorių.

 

Vyr. slaugytoja

10.

Paslaugų gavėjų sveikatos būklės stebėjimas

Kadangi globos namų gyventojai yra labiausiai pažeidžiami asmenys, patenkantys į rizikos grupę, jiems taip pat sustiprinta sveikatos priežiūra (kasdien matuojama kūno temperatūra stebima jų sveikatos būklė, esant sveikatos sutrikimui skambinama gydančiam gydytojui ar kviečiama greitoji medicinos pagalba

Su gydančiais gydytojais intensyvesnis nei įprastai bendravimas telefonu.

 

Vyr. Slaugytoja,

Slaugytojos

11.

Bendravimas su kitomis institucijomis

Visuomenės sveikatos biuras, rajono savivaldybė, suteikia ir nuolat atnaujina informacija apie prevencines priemones užkertant kelią koronaviruso plitimui.

Gauta informacija viešinama ir įgyvendinama Globos namuose, web svetainėje ir Fb puslapyje.

 

Direktorius

 Vyr. Slaugytoja,  Administratorė,  Socialinė darbuotoja

12.

Bendravimas su kolegomis, partneriais

Bendradarbiavimas su kolegomis ir partneriais, ekstremalios situacijos metu ypatingai svarbus pasidalinant gerąja darbo patirtimi, keičiantis informacija apie kiekvienoje įstaigoje naudojamas priemones siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso COVID-19 plitimo grėsmės.

Galime vieni iš kitų perimti gerąją patirtį pritaikant priemones savo įstaigoje.

 

Direktorius

13.

Bendravimas su artimaisiais

Bendravimas su artimaisiais šeimos nariais ir globėjais yra be galo svarbus, tad sudarytos sąlygos gyventojams paskambinti artimiesiems telefonu, viberiu.

Budinti slaugytoja

14.

Informacijos sekimas geografinėje zonoje dėl COVID – 19

Paskirtas asmuo, kuris domisi visuomenės sveikatos, valstybės, savivaldybės teikiamomis rekomendacijomis bei COVID -19 paplitimu geografinėje zonoje.

Administratorė

15.

Informacijos perdavimas reikalingoms įstaigoms apie įtariamą COVID – 19 atvejį.

Pastebėjus bent vieną iš šių požymių gyventojui: ūmi kvėpavimo takų infekcija ( staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas). Ir turėjo kontaktą su kitu asmeniu, kuris per pastarąsias 14 dienų keliavo ar gyveno teritorijose kur vyksta COVID – 19 ligos vietinis plitimas ar plitimas visuomenėje, skambinti šeimos gydytojui ir vykdyti visus gydytojų nurodymus, jei po darbo valandų – 112, įstaigos vadovui.

Budinti vyr. slaugytoja

16.

Įstaigoje įvykus užsikrėtimo atvejui – vidinės analizės atlikimas.

Įstaigoje patvirtinus užsikrėtimo COVID – 19 atvejį, nedelsiant atlikti vidinę analizę, kuri skirta stebėti COVID – 19 užsikrėtimo eigą, tarp įstaigos gyventojų ir personalo. Iš šios stebėjimo sistemos gaunama informacija yra naudojama prevencinėms intervencijoms – pvz. izoliacijai vykdyti, informaciją teikti

Budinti vyr. slaugytoja

17.

Veiksmai, kai yra įtarimas, kad gyventojas yra užsikrėtęs COVID-19

Jei gyventojas atitinka įtariamo COVID-19 atvejo apibrėžimą - asmuo su ūmia kvėpavimo takų infekcija ( staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas,  kosulys, apsunkintas kvėpavimas). Ir turėjo kontaktą su kitu asmeniu, kuris per pastarąsias 14 dienų keliavo ar gyveno teritorijose kur vyksta COVID – 19 ligos vietinis plitimas ar plitimas visuomenėje, jam būtina paduoti medicininę kaukę ir palydėti ar pervežti į izoliatorių – atskiras, gerai vėdinamas kambarys, prieš tai turi būti atlaisvintas visas gyvenamasis blokas. Kiti veiksmai:  jei gyventojas lydimas į kitą patalpą, palydintis darbuotojas privalo užsidėti filtruojančią veido kaukę FFP2 ir skambinama 112, kviečiama GMP ir informuojama apie įtariamą COVID-19 atvejį; o iki GMP atvykimo, jei nebūtina, globos namų personalas turi vengti sąlyčio su gyventoju, o jei pacientui būtina skubi pagalba, ją teikiantis globos namų personalas privalo dėvėti atitinkamas asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP). Po globos namų gyventojo išvežimo hospitalizavimui, patalpoje, kurioje buvo izoliuotas pacientas, atliekamas valymas ir dezinfekcija SAM nustatyta tvarka naudojant COVID19 ligos virusą paveikias medžiagas.

Budinti vyr. slaugytoja

18.

Komunikacija

Komunikacija Įstaigoje parengtas personalui lengvai pasiekiamas sąrašas su pagrindiniais išoriniais ir vidiniais kontaktais, įskaitant būtinus vietinius/regioninius/nacionalinius kontaktus. Su tuo susiję darbuotojai informuoti apie tai.

Administratorė

19.

Asmuo, vykstant COVID – 19 protrūkiui kontaktuojantis su sveikatos priežiūros įstaigomis.

Vykstant įstaigoje COVID – 19 protrūkiui, yra paskirta asmuo, kuris kontaktuos su sveikatos priežiūros įstaigomis, tomis, kuriose yra prisirašę gyventojai.

Budinti vyr. Slaugytoja

20.

Asmuo, vykstant COVID – 19 protrūkiui kontaktuojantis su darbuotojais, gyventojais ir jų artimaisiais.

Vykstant įstaigoje COVID – 19 protrūkiui, įstaigos vadovas yra atsakingas už ryšių su darbuotojais, gyventojais, jų artimaisiais dėl COVID – 19 plitimo ir poveikio priemonių taikymo (jei protrūkio metu įstaigos vardu informaciją teiks įstaigos vadovas – vienas asmuo, tai padės užtikrinti, kad informacija bus pateikta laiku ir bus tiksli)

Direktorius

21.

Švietimas ir mokymas

Įstaigoje yra šviečiami ir mokomi globos namų gyventojai ir jų artimieji, darbuotojai siekiant juos supažindinti su pokyčiais dėl COVID – 19, ir pagrindinėmis COVID - 19 infekcijos prevencijos bei kontrolės priemonėmis. Švietimo ir mokymo veikloje dalyvauja sveikatos priežiūros specialistas. Surinkta mokymui ir švietimui skirta  medžiaga, kurioje pateikiama informacija apie rekomenduojamas infekcijų kontrolės priemones, skirtas užkirsti kelią COVID – 19 plitimui, įskaitant – kvėpavimo takų ligos, COVID – 19 klinikiniai požymiai ir simptomai, kaip stebėti gyventojus, ar jiems nepasireiškia kvėpavimo takų ligos klinikinių simptomų ir požymių, kaip pasitelkiant tinkamas infekcijų kontrolės priemones, įskaitant tinkamą rankų higieną ar asmens apsaugos priemonių pasirinkimą bei naudojimą, apsaugoti gyventojus, darbuotojus.

Visas personalas

22.

Personalo užtikrinimas

Atsakingas asmuo kasdien įvertina personalo sudėtį ir skaičių, darbuotojų skaičius yra ne mažesnis nei nurodoma darbo laiko sąnaudų normatyvuose. Esant darbuotojų trūkumui rezerve turima kontaktų specialistų, kurie jau yra apmokyti t.y. atlikę praktiką įstaigoje ir pareiškę norą atsiradus galimybei įsidarbinti, bus priimti laikantis visų saugumo reikalavimų. Vyksta bendradarbiavimas su rajono savivaldybe

Administratorė

23.

Teisės aktai, reglamentai, nutarimai

Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso paplitimo (COVID19) globos namuose vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, rajono savivaldybės rekomendacijomis

Šiuo metu daugybė straipsnių, patarimų, rekomendacijų, mūsų Globos namai vadovaujasi teisės aktais, reglamentais, nutarimais, rekomendacijomis organizuojant veiklą ekstremalios situacijos, karantino metu.

 

 


Download
Rekomendacijos senelių globos ir suaugus
Microsoft Word Document 36.1 KB
Download
Rekomendacijos globos istaigoms del buti
Microsoft Word Document 57.5 KB
Download
DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTRO
Adobe Acrobat Document 162.8 KB
Download
V-682.pdf
Adobe Acrobat Document 119.7 KB
Download
Rekomendacijos_socialine.pdf
Adobe Acrobat Document 495.4 KB
Download
V-653.pdf
Adobe Acrobat Document 140.7 KB
Download
V-440.pdf
Adobe Acrobat Document 73.6 KB
Download
V-439.pdf
Adobe Acrobat Document 135.3 KB
Download
V-438.pdf
Adobe Acrobat Document 56.5 KB
Download
V-437.pdf
Adobe Acrobat Document 37.6 KB
Download
V-436.pdf
Adobe Acrobat Document 42.1 KB
Download
projektų vykdymas karantino metu NDNT.pd
Adobe Acrobat Document 895.9 KB
Download
DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTR
Adobe Acrobat Document 66.9 KB