Aplinka, buitis, higiena, paslaugos

 • Centre yra masažo kabinetas, kirpykla, manikiūrinė, spa,  sporto salė, biliardas, biblioteka, stalo žaidimų stalai, kompiuteriai su internetu;
 • Vaikštynės, elektriniai ir paprasti vežimėliai, liftas, keltuvai;
 • Teritorijoje parkas; Centrinėje aikštėje parkas svečiams, parkingas automobiliams; 
 • Dėmesingas rūpestis gyventojų asmens higienos palaikymu (pagalba maudantis, plaukų kirpimas, skutimas ir kt.);
 • Drabužių ir patalynės skalbimas, lyginimas, taisymas, priežiūra;
 • Patalpų valymas, dezinfekcija, remontas;
 • Gyvenamosios ir kitos aplinkos tvarkymas bei priežiūra. 

Socialinio darbo paslaugos

 • Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su gyventoju, jo artimaisiais bei kitais įstaigos specialistais, ruošia socialinis darbuotojas.
 • Gyventojai nuolat dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal savarankiškumo lygį, pomėgius bei galimybes.
 • Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo paslaugas, specialiu transportu lydi gyventoją už įstaigos ribų.

Sveikatos priežiūra ir slauga

 • Gyventojams pagal gydytojų paskyrimus išrašomi medikamentai, slaugos priemonės, jei yra poreikis, gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.
 • Specialistai teikia masažo, kineziterapijos paslaugas. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

       Organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.Užimtumas ir laisvalaikio organizavimas

 • Gyventojai kasdien aktyviai dalyvauja užimtumo grupėse, žaidžia stalo žaidimus, mankštinasi, piešia, šoka ir dainuoja, žiūri filmus, kartu skaito ir t.t. Užimtumo veikla kiekvienam siūloma individualiai, pagal savarankiškumą, galimybes, pomėgius.
 • Įstaigoje nuolat lankosi žymūs kultūros veikėjai dovanodami nepakartojamus šventinius renginius, susitikimus, temines popietes ir kt. 
 • Mūsų šauni bendruomenė dalyvauja Valstybinių švenčių minėjimuose, švenčia kalendorines ir asmenines šventes.

Religinės paslaugos

 • Įstaigoje  vyksta šventos mišios. Kunigas nuolat lanko gyventojus ir teikia religines paslaugas.
 • Organizuojamos kalendorinės religinės šventės.

Psichologinė pagalba

 • Psichologinė pagalba. Įstaigoje psichologė teikia psichologinę pagalbą ir konsultuoja gyventojus.
 • Vykdoma muzikos terapija ir autogeninės treniruotės.