ĮSTAIGOS IR ASMENS TARPUSAVIO SUSITARIMU

1. Kur reikėtų kreiptis?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centrą.

 

2. Kokius dokumentus reikės pateikti?

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Specialiuosius poreikius patvirtinančią pažymą;
  • Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą (išskyrus asmenis, atvykusius iš užsienio valstybių);
  • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo, kurioje nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis;
  • Asmenys, atvykę iš užsienio valstybių, turi turėti medicininius dokumentus lietuvių kalba.

3. Kiek reikės mokėti?

Ilgalaikės (neterminuotos) socialinės globos paslaugų, kurioms nustatytas asmens poreikis, kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui – 700,00 eurų per mėnesį. 

 

Ilgalaikės (neterminuotos) socialinės globos paslaugų, kurioms nustatytas asmens poreikis, kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 850,00 eurų per mėnesį.

 

Trumpalaikės (iki 6 mėnesių) socialinės globos paslaugų, kurioms nustatytas asmens poreikis, kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui – 900,00 eurų per mėnesį.

 

Trumpalaikės (1 savaitės) socialinės globos paslaugų, kurioms nustatytas asmens poreikis, kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui – 270,00 eurų per mėnesį.