Projektas „Adutiškio atgimimas“

2016m. sausis

 

Statistika. 

2016 metų pradžioje Adutiškyje gyveno 1005 gyventojų. Iš jų 317 pensininkų, 17 iki 6 m.; 88 iki 16 m.; 130 iki 18 m.  vaikų ir 558 darbingo amžiaus žmonių. Dirbančiųjų  385,  bedarbių 64. Miestelyje pašalpų ar paramų gavėjų  76.  Veikiančių įmonių miestelyje  8  ir  8 ūkininkai. Jų generuojama apyvarta palyginus labai maža. Darbo vietų miestelyje iš privataus sektoriaus yra vos keletas ir tos pačios apmokamos minimaliu atlyginimu ar mažesniu. Ekonominio judėjimo miestelyje galima sakyti visiškai nėra. Kultūrinių renginių miestelyje nevyksta, bendruomenė labai silpna, praktiškai neegzistuojanti. 

 

Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centras.

 

Centras steigiamas pačioje miestelio širdyje – Centrinėje aikštėje. Pasirinktas pastatas sena universalinė parduotuvė, kurios dydis virš 2000 kvadratinių metrų. Šis pastatas stovėjo apleistas, kaip vaiduoklis ir landynė jau daugiau nei 15 metų. Ten buvo užuovėja girtuokliams ir lėbautojams. Miesteliui šis objektas buvo tikra kančia.

 

2014 metų balandį viskas pasikeitė. Mūsų įmonė įsigijo šį apleistą pastatą ir pradėjo jo renovaciją. Pradėta rekonstrukcija ir pritaikymas senelių namų veiklai vykdyti. Darbai vyksta nenutrūkstamai, gal tam tikrais etapais lėčiau, nei norėtųsi, tačiau visi remonto darbai vykdomi tik iš savo lėšų. Kolkas neprašėme Europos Sąjungos ar kitų pinigų. 

 

Centre nuo pat renovacijos pradžios dirba miestelio gyventojai, paslaugas ir statybines medžiagas tiekia vietiniai verslininkai. Nuo pradžios nuolatos dirba 4 ir daugiau Adutiškio gyventojai, terminuotam darbui buvo samdyta virš 20 miestelėnų, kuriems buvo mokami ne patys mažiausi atlyginimai. Vietiniai verslininkai nuolat teikia statybos, remonto, projektavimo ir kitas paslaugas. Adutiškio lentpjūvė aprūpina visa reikiama mediena statyboms. Nuo darbų pradžios į statybas investuota daugiau nei 300.000 eurų. Šie pinigai yra atvežti į Švenčionių rajoną, taip didinant rajono BVP ir ekonominį augimą.  Bet tai yra tik pradžia. 

 

Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centras yra planuojamas dviejų korpusų kuriuose nuolatos gyvens 220 senolių. Pirmajame korpuse, kurio planuojamas atidarymas 2016 metų vasarą talpins 90 gyventojų, antrasis, kurio statybos prasidės po pirmojo atidarymo, planuojamas baigti iki 2019 metų. Antrasis korpusas talplins 130 gyventojų, jame taip pat bus įsteigtas Šeimos gydytojo ir stomatologinis kabinetas, vaistinė.  

 

Miestelyje planuojame steigti slaugos profesinę mokyklą, kurios veikla bus vykdoma pagal frančizę iš Jungtinės Karalystės (Anglijos) mokymo įstaigos slaugos mokymo programą. Kas pusę metų bus apmokoma 30 studentų, kurie mokymosi metu gyvens Adutiškyje.  

Slaugos centrui atsidarius bus sukurtos apie 100 darbo vietų. Pirmajame korpuse planuojami 38 etatai, antrajame 34 etatai, profesinėje slaugos mokykloje 12, vaistinėje ir šeimos gydytojo, stomatologo kabinetuose virš 10 darbo vietų.  Centrui atsidarius nuolat budės mūsų greitosios pagalbos automobilis, kuris galės aptarnauti ir miestelio gyventojus esant reikalui. Nuolatos centre budės apsaugos darbuotojai, kurie taip pat budės  Adutiškyje ir prieigose, kaip privati apsaugos įmonė. Miestelis turėtų pasipildyti 300 nuolatinių gyventojų ir apie 50 atvykstančių į darbą, praktiką ar studijas.

 

Slaugos centro kainos jau nustatytos, jos nedidelės ir nesieks net Lietuvos tokių paslaugų vidurkio. Užpildžius pirmąjį korpusą įmonė generuos apie 700.000 eurų apyvartą per metus, pastačius antrąjį korpusą ir pradėjus kitas numatytas veiklas įmonės apyvarta viršys 2.000.000 eurų per metus. 

 

Nauda Švenčionių rajonui ir Adutiškiui.

 

Esant darbo vietoms, normaliems atlyginimams ir aktyviai veiklai miestelyje gerės mikro-klimatas, kils miestelio ekonominis lygis. Gyventojų motyvaciją, laimės indeksas, pasitenkinimas gyvenimu. Tuo stipriai mažės nedarbo lygis, kadangi čia išvardintos tik tiesiogiai įmonės sukurtos darbo vietos, bet nepaminėtos aplinkinių galimybė aptarnauti šią įstaigą. Tai ir vietos ūkininkai, ir siuvykla, ir kirpykla, ir maisto prekių parduotuvės, ir seniūnija, bažnyčia, savivaldybė, kiti prekių ir paslaugų tiekėjai. Atsiradusi nauja perspektyva miestelio gyventojams stabdys gyventojų emigraciją, mažins alkoholizmą, skatins mokymąsi ir tobulėjimą. Užimtumas, renginiai, koncertai, sportas, turiningas laisvalaikis taps neatsiejama miestelio dalimi, kadangi mūsų įstaiga rems visas geras programas, kurios bus vykdomos Adutiškyje.  Kartu su savivaldybe bus sukurtos gyvenvietės renovacijos programos, leisiančios gyventojams lengvatinėmis sąlygomis atnaujinti savo būstus ir aplinką. Ilgainiui Adutiškis taps Švenčionių rajono pasididžiavimu. 

 

Adutiškyje registravome labdaros organizaciją „Senelių namų paramos fondas“. Fondas jau vykdo veiklą. Pilna informacija apie fondą  www.padesiuseneliams.lt . Fondas bendradarbiaujant kartu su Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centru,  organizacija „Maltiečių sriuba“, savivaldybės socialinių skyriumi ir kitomis organizacijomis rūpinsis vienišais ar sunkiai besiverčiančiais rajono senyvo amžiaus gyventojais. Vykdysim socialinę, materialinę ir moralinę pagalbą miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Kadangi Slaugos Centro virtuvės pajėgumai bus labai dideli, bus galimybė aptarnauti iki 800 žmonių per dieną, tiek daug centrui nereikės, bus labdaros pagrindais maistas vežamas vargstantiems senoliams ir asocialių šeimų vaikams. Senoliai ir vaikai galės pasinaudoti centro prausykla, dušais.  

 

 

Su pagarba, Žydrūnas Eimutis